นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
สมาชิกสภา

นายวีระศักดิ์ ตันกุระ
ประธานสภา อบต.สถาน

นางสาววรัศยา จิตอารี
รองประธานสภา อบต.สถาน


เลขานุการสภา อบต.สถาน

นายสมพงษ์ อุดอ้าย
ส.อบต.หมู่ 2

นายณรงศักดิ์ ปัญญาภู
ส.อบต.หมู่ 3

นางปีย์รดา ทัณฑะรักษ์
ส.อบต.หมู่ 5

นายชรี จิตอารีย์
ส.อบต.หมู่ 6

นางพัชราวรรณ ลือยศ
ส.อบต.หมู่ 7

นางสุจินดา กุลท้วม
ส.อบต.หมู่ 8

นายสมเกียรติ ไชยศิลป์
ส.อบต.หมู่ 9

นางชลิตา จิตอารี
ส.อบต.หมู่ 10

นายจรัส จันต๊ะวงค์
ส.อบต.หมู่ 11

นางบังเอิญ จิตอารีย์
ส.อบต.หมู่ 12