นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
087 งานส่งเสริมด้านอาชีพ
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ากลุ่มสตรีตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ( (26 ส.ค. 2564 | อ่าน 67 ครั้ง))
โครงการฝึกอสชีพการทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 8 เม.ย 2564 ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกกลุ่มสตรีตำบลสถาน วันที่ 11 กันยายน 2563 ( (11 ก.ย. 2563 | อ่าน 22 ครั้ง))
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ( (13 มี.ค. 2563 | อ่าน 24 ครั้ง))
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ( (28 พ.ย. 2562 | อ่าน 20 ครั้ง))
โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ คนพิการ ด้วยสายใยรักในครอบครัว กิจกรรม ขนมฟักทอง ขนมถ้วยใบเตยมะพร้าวอ่อน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ( (31 ต.ค. 2562 | อ่าน 21 ครั้ง))