นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
061 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))