นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
060 ภาษีป้าย
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))