นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
055 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสถานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสถานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสถานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (12 เม.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสถานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))