นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
054 งบทดลอง ประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( (03 พ.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( (07 ก.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ( (06 ส.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง))