นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
052 งบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 ( (04 ต.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( (05 ก.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 ( (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 ( (09 ก.พ. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ( (08 ธ.ค. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ( (10 พ.ย. 2563 | อ่าน 35 ครั้ง))