นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
049 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))