นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
046 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))