นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))