นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
ผลงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))