นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))