นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต
ประกาศ การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
แผนป้องกันการทุจริต ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))