นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนประเมินความเสี่ยง 2564 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))