นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2564 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))