นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศนโยบายงดรับและการให้ของขวัญ ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
นโยบายคุณธรรม ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))