นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้ตรวจงานเมรุ ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
ตรวจรัลงาน ม.6 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ตรวจรับงาน ม.13 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ตรวจรับงาน ม.3 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ตรวจรับงาน ม.7 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))