นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))