นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ฯ
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))