นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))