นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
024 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
สรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( (08 ต.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ( (08 ต.ค. 2562 | อ่าน 27 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (08 ต.ค. 2561 | อ่าน 21 ครั้ง))