นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
023 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.ย.64 ( (02 ต.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ส.ค.64 ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.ค.64 ( (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิ.ย.64 ( (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ค.64 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เม.ย.64 ( (02 พ.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน มี.ค.64 ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน ก.พ.64 ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน ม.ค.64 ( (04 ก.พ. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน ธ.ค.63 ( (08 ม.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน พ.ย.63 ( (04 ธ.ค. 2563 | อ่าน 23 ครั้ง))
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้า งรายเดือน ต.ค.63 ( (05 พ.ย. 2563 | อ่าน 25 ครั้ง))