นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงาน 63 (คลัง) ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))