นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))