นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการใช้บริการ ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))