นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานปี 64 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
ประกาศการรายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ 2564 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานปี 63 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))