นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
011 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))