นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
010 แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง))
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))