นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
02 ประกาศราคากลาง(E-GP)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านนาป่า - บ้านห้วยล้า หมู่ที่ 2,3,4,5,7,11,12,13 ตำบลสถาน จำนวน 9 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,120 ตารางเมตร ( (08 พ.ค. 2563 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาทุ่งทรายทดแทนของเดิมห้วยปู๊ด หมู่ที่ 12 บ้านดอนสถานหนึ่ง ตำบลสถาน แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 15 เมตร พร้อมงานเรียงหินบรรจุกล่องตาข่าย ( (21 เม.ย. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างห้วยนา บ้านส้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลสถาน มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร ( (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างห้วยล้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 20308.82 ลูกบากศ์เมตร ( (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนสายตำบลเดิม สายบ้านห้วยล้า - บ้านนาฝาง ( (20 ก.พ. 2563 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประปาในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ( (07 ม.ค. 2563 | อ่าน 23 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ที่ 12 ( (03 ธ.ค. 2562 | อ่าน 21 ครั้ง))