นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2565 ( (28 พ.ย. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน และสมาชิกสภาองค์การบริส่วนตำบลสถาน ( (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 74 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักส่วนส่วนตำบล ( (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVIC -19) ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 58 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
รายการสู้ภัยโควิด 19 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน กันยายน ปี 2563 ( (17 ก.ย. 2563 | อ่าน 56 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563 ( (20 ส.ค. 2563 | อ่าน 36 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2563 ( (21 ก.ค. 2563 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( (01 ก.ค. 2563 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ( (30 มิ.ย. 2563 | อ่าน 20 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563 ( (20 มิ.ย. 2563 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปี 2563 ( (28 พ.ค. 2563 | อ่าน 23 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563 ( (22 พ.ค. 2563 | อ่าน 25 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน เมษายน ปี 2563 ( (17 เม.ย. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563 ( (17 มี.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 ( (20 ก.พ. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2564 ( (20 ม.ค. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.สถาน ( (30 ก.ค. 2562 | อ่าน 22 ครั้ง))