นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก(E-GP)
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2564   อ่าน 27 ครั้ง