นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก(E-GP)
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564   อ่าน 31 ครั้ง