นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ(E-GP)
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสถาน ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสถานหนึ่ง

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสถาน ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสถานหนึ่ง

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564   อ่าน 22 ครั้ง