นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ(E-GP)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 8,376 ตารางเมตร จำนวน 9 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 8,376 ตารางเมตร จำนวน 9 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564   อ่าน 51 ครั้ง