นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ในภาวะการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 วันที่ 23 กันยายน 2564
วันพฤหัสบดี  ที่  23  กันยายน  2564 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสถาน จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ในภาวะการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019"  เป้าหมายผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสถาน ประจำปี งบประมาณ 2564 จำนวน  50 คน   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 56 ครั้ง