นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
030 ช่องทางแจ้งการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แสกนคิววอาร์โค๊ด ด้านล่าง

หรือ คลิกหรือติดต่อตามช่องทาง ด้านล่างองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
111 หมู่ 9   ตำบลสถาน  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120


เบอร์โทรศัพท์ 054-718800 เบอร์แฟกซ์ 054-718800


Email : Satanpua@hotmail.com