นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ติดต่อเรา/แผนที่ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
111 หมู่ 9   ตำบลสถาน  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120


เบอร์โทรศัพท์ 054-718800 เบอร์แฟกซ์ 054-718800


Email : Sathanpua.64@gmail.com


แผนที่ Google Maps