นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
111 หมู่ 9   ตำบลสถาน  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-718800 เบอร์แฟกส์ 054-718800
Email : Sathanpua.64@gmail.com
เรื่อง :
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
กรอกรหัส :